Thứ Bảy, 22 Tháng Hai, 2020

Đồ án Chi tiết máy Kì 2 2018-2019

Nội dung đồ án môn học Chi tiết máy gồm: chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các...

Bài 9. Cảm biến ánh sáng

Trong bài này, bạn sẽ học cách đo cường độ ánh sáng sử dụng ngõ vào Analog. Bạn sẽ dựa trên bài 8 nhưng sử dụng mức độ ánh...

Bài 8. Ngõ vào Analog

Trong bài học này, bạn sẽ sử dụng Serial Monitor để hiển thị giá trị đọc được từ ngõ vào analog, và sau đó mở rộng ra với việc...

Bài 7. Hiệu ứng LED RGB

Trong bài học này, bạn sẽ học cách kết nối một số linh kiện của những bài học trước nhằm sử dụng ba nút nhấn (trong bài 6) để...

Bài 6. Ngõ vào Digital

Trong bài này, bạn sẽ học cách sử dụng nút nhấn với ngõ vào digital để bật và tắt LED. Cách thức hoạt động của chương trình như sau:...

Bài 5. Serial Monitor

Trong bài học này, chúng ta sẽ xây dựng mô hình như trong bài 4, có bổ sung thêm một số yếu tố để điều khiển LED từ trên...

Bài 4. Điều khiển 8 LED với thanh ghi dịch

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách sử dụng 8 LED mà không cần phải sử dụng đến 8 ngõ ra. Mặc dù bạn có thể kết nối 8...

Bài 3. Điều khiển LED RGB

Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng LED RGB (Red Green Blue – Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương). Bạn có thể sử dụng hàm analogWrite...

Bài 2. Điều khiển LED

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thay đổi độ sáng của LED bằng cách sử dụng các điện trở khác nhau Linh kiện cần thiết Để thực hành bài...

Bài 1. Led nhấp nháy

Trong bài này, các bạn sẽ học cách lập chương trình điều khiển đèn LED tích hợp trong board Arduino nhấp nháy theo ý muốn. Linh kiện cần thiết ...

Bài mới nhất

Bài 9. Cảm biến ánh sáng

Bài 5. Serial Monitor

Bài 7. Hiệu ứng LED RGB

Bài 6. Ngõ vào Digital