Thứ Năm, 24 Tháng Mười, 2019

Đồ án Chi tiết máy Kì 2 2018-2019

Nội dung đồ án môn học Chi tiết máy gồm: chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các...

Bài mới nhất

Bài 6. Ngõ vào Digital

Bài 5. Serial Monitor

Bài 1. Led nhấp nháy

Bài 3. Điều khiển LED RGB