Thứ Năm, 24 Tháng Mười, 2019

Bài 9. Cảm biến ánh sáng

Trong bài này, bạn sẽ học cách đo cường độ ánh sáng sử dụng ngõ vào Analog. Bạn sẽ dựa trên bài 8 nhưng sử dụng mức độ ánh...

Bài 8. Ngõ vào Analog

Trong bài học này, bạn sẽ sử dụng Serial Monitor để hiển thị giá trị đọc được từ ngõ vào analog, và sau đó mở rộng ra với việc...

Bài 7. Hiệu ứng LED RGB

Trong bài học này, bạn sẽ học cách kết nối một số linh kiện của những bài học trước nhằm sử dụng ba nút nhấn (trong bài 6) để...

Bài 6. Ngõ vào Digital

Trong bài này, bạn sẽ học cách sử dụng nút nhấn với ngõ vào digital để bật và tắt LED. Cách thức hoạt động của chương trình như sau:...

Bài 5. Serial Monitor

Trong bài học này, chúng ta sẽ xây dựng mô hình như trong bài 4, có bổ sung thêm một số yếu tố để điều khiển LED từ trên...

Bài 4. Điều khiển 8 LED với thanh ghi dịch

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách sử dụng 8 LED mà không cần phải sử dụng đến 8 ngõ ra. Mặc dù bạn có thể kết nối 8...

Bài 3. Điều khiển LED RGB

Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng LED RGB (Red Green Blue – Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương). Bạn có thể sử dụng hàm analogWrite...

Bài 2. Điều khiển LED

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thay đổi độ sáng của LED bằng cách sử dụng các điện trở khác nhau Linh kiện cần thiết Để thực hành bài...

Bài 1. Led nhấp nháy

Trong bài này, các bạn sẽ học cách lập chương trình điều khiển đèn LED tích hợp trong board Arduino nhấp nháy theo ý muốn. Linh kiện cần thiết ...

Bài mở đầu. Khóa học lập trình Arduino

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách thiết lập máy tính để sử dụng Arduino và thiết lập các thông số liên quan đến các bài học...

Bài mới nhất

Bài 9. Cảm biến ánh sáng

Bài 6. Ngõ vào Digital

Bài 7. Hiệu ứng LED RGB

Bài 3. Điều khiển LED RGB