Đồ án Chi tiết máy Kì 2 2018-2019

0
2521

Nội dung đồ án môn học Chi tiết máy gồm: chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các bộ truyền: đai, xích, bánh răng trụ (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V), bánh răng côn răng thẳng, trục vít-bánh vít; chọn ổ lăn và nối trục; thiết lập bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo một chi tiết điển hình; lập thuyết minh (kèm bảng dung sai lắp ghép, tính toán dung sai chiều dài trục cho một trục bất kì).

Tiến độ thực hiện

Tuần

Nội dung thiết kế

Ghi chú

1

– Nhận đề tài đồ án môn học (mỗi sinh viên một đề tài).

– Tìm hiểu các loại hộp giảm tốc.

 

2

– Tính công suất cần thiết, chọn động cơ điện và phân phối tỉ số truyền cho hệ thống truyền động.

– Tính toán, thiết kế bộ truyền ngoài (một trong các bộ truyền sau):

+ Bộ truyền đai (đai dẹt, đai thang).
+ Bộ truyền xích (xích ống con lăn).
+ Bộ truyền bánh răng

Lưu ý: Nộp dưới dạng PDF, đổi tên file thành DACTM_2019A_MSSV.pdf (MSSV là mã số sinh viên)

 Nộp bài

(Hạn cuối 09/03/2019)

3, 4

– Tính toán, thiết kế các bộ truyền trong hộp giảm tốc:

+ Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng, chữ V.
+ Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng.
+ Bộ truyền trục vít – bánh vít.

* Yêu cầu là phải đảm bảo điều kiện bôi trơn ngâm dầu tự nhiên

Lưu ý: Nộp dưới dạng PDF, đổi tên file thành DACTM_2019A_MSSV_2.pdf (MSSV là mã số sinh viên)

Hạn nộp bài 31/03/2019

5

– Tính toán, thiết kế các trục trong hộp giảm tốc.

Lưu ý: Nộp dưới dạng PDF, đổi tên file thành DACTM_2019A_MSSV_3.pdf (MSSV là mã số sinh viên)

Hạn nộp bài 07/04/2019

6

– Chọn ổ lăn, ổ trượt trong hộp giảm tốc và nối trục.

– Chọn thân hộp, bulông và các chi tiết phụ (cửa thăm, nút thông hơi, que thăm dầu…).

 

7

– Vẽ phác bản vẽ lắp hộp giảm tốc (vẽ tay).

Hạn làm bài 21/04/2019

8

– Kiểm tra

Lưu ý: Kiểm tra trực tiếp (cả thuyết minh và bản vẽ tay)

Dự kiến ngày 22 và 23/04/2019

9-12

– Hoàn thiện bản vẽ lắp hộp giảm tốc (vẽ tay hoặc máy).

– Vẽ bản vẽ chi tiết (bánh răng hoặc trục-vẽ tay hoặc máy).

* Phải được duyệt bản vẽ tay trước khi tiến hành lập bản vẽ trên máy tính

 

13-14

– Vẽ và hoàn thiện bản vẽ chi tiết.

– Hoàn thành thuyết minh (có bảng dung sai lắp ghép, tính toán dung sai chiều dài trục).

– Giáo viên hướng dẫn ký duyệt.

* Phải được ký duyệt mới được phép bảo vệ

 

15

– Bảo vệ đồ án

Phần thuyết minh: Thực hiện theo mục lục (Phần 3)

Phần bản vẽ:

+ 01 bản vẽ A0: Thể hiện mối quan hệ lắp ráp của các chi tiết trong hộp giảm tốc theo đúng tiêu chuẩn bản vẽ lắp mà tiêu chuẩn Việt Nam đã qui định.

+ 01 bản vẽ A3 hoặc A4: Thể hiện hình dạng kết cấu và yêu cầu chất lượng chế tạo của một chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng hoặc trục) theo đúng tiêu chuẩn bản vẽ chi tiết mà tiêu chuẩn Việt Nam đã qui định.

 

 

Tài liệu tham khảo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here