Bài 4. Điều khiển 8 LED với thanh ghi dịch

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách sử dụng 8 LED mà không cần phải sử dụng đến 8 ngõ ra. Mặc dù bạn có thể kết nối 8...

Bài 3. Điều khiển LED RGB

Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng LED RGB (Red Green Blue – Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương). Bạn có thể sử dụng hàm analogWrite...

Bài 2. Điều khiển LED

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thay đổi độ sáng của LED bằng cách sử dụng các điện trở khác nhau Linh kiện cần thiết Để thực hành bài...

Bài 1. Led nhấp nháy

Trong bài này, các bạn sẽ học cách lập chương trình điều khiển đèn LED tích hợp trong board Arduino nhấp nháy theo ý muốn. Linh kiện cần thiết ...

Bài mở đầu. Khóa học lập trình Arduino

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách thiết lập máy tính để sử dụng Arduino và thiết lập các thông số liên quan đến các bài học...